Chế độ thai sản dành cho người chồng khi vợ sinh em bé

 1. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ: NLĐ Nam nghỉ hưởng chế độ trong vòng 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con.
 • 05 ngày làm việc với sinh thường 1 con.
 • 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Note: Thời gian hưởng chế độ không tính ngày lễ, tết, nghỉ hàng tuần.

 1. Hồ sơ gồm có: 
 • Bản sao công chứng giấy chứng sinh/khai sinh/trích lục khai sinh có họ tên cha
 • Giấy xác nhận của cơ sở y tế trong trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật (nếu có)
 • Số CMND/CCCD và mã số BHXH của vợ
 1. Thời hạn nộp hồ sơ:  Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc NLĐ cần nộp lại hồ sơ cho Công ty
 1. Mức hưởng = Bình quân mức lương đóng BHXH 6 tháng trước khi vợ sinh/ 24 ngày  x 100% x số ngày được nghỉ.
 1. NLĐ Nam có thể hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ không tham gia bảo hiểm khi
 • Vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (không đóng hoặc đóng không đủ điều kiện hưởng)
 • NLĐ Nam phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh.