Domain, Hosting, VPS, Windows VPS

Coi mạng internet giống như một cái bản đồ, nhà bạn ở chỗ nào đó trên bản đồ (iinternet), Để xem phim bạn cần sang nhà Netflix. Xem thông tin về các bạn của bạn? bạn cần sang nhà Facebook để kiếm thông tin. Cũng như latitude và longitude trên bản đồ, IP cũng là một chuỗi loằng ngoằng (dù có quy tắc thì vẫn) khó nhớ!

Continue reading “Domain, Hosting, VPS, Windows VPS”